Heer onze God, we vragen U om vergeving voor het leed, dat we elkaar aandoen, we schieten tekort, we vergeten elkaar, we begrijpen elkaar niet en we verdragen elkaar niet. We doen aan kwaadsprekerij en zijn vaak vervuld van haat en bitterheid. We bidden U om vergeving voor de zonden, die wij mensen in onze machteloosheid elkaar aandoen. Amen