God van liefde,
Het is uw wil dat mensen het leven delen met elkaar. in onderlinge zorg en aandacht, met name voor de zwakken, de machtelozen in onze samenleving. Jezus heeft ons geleerd dat samen leven van ons vraagt dat we met hen kunnen breken en delen, niet alleen ons dagelijks brood, maar ook onszelf, onze ruimte, tijd en aandacht. Zodat het hen beter gaat. Schenk ons de kracht om die opdracht waar te maken, met elkaar en voor elkaar. Dat vragen wij U in Jezus’ naam. Amen