Goede Vader,
Geef dat ik meer mag
Troosten dan getroost worden
Geven dan ontvangen
Begrijpen dan begrepen worden
Lachen dan huilen
Prijzen dan klagen

Want door te geven
Ontvangen wij
U gaf uw enige Zoon
En Hij ons het leven.

Leo Heuvelman