Barmhartige God,
wees met ons,
nu wij een onzekere en angstige tijd doormaken.
We bidden voor artsen, verpleegkundig personeel
en iedereen die betrokken is bij de zorg om het virus tegen te gaan.
Geef hen de moed om door gaan,
bescherm hen Heer,
opdat zij door kunnen gaan anderen te helpen.
Bemoedig ook onze parochianen
die nu niet naar de kerk kunnen gaan.
Mogen zij Uw nabijheid ervaren nu onze kerken gesloten zijn.
Help hen opdat ze niet in isolement geraken.
Geef dat ook elders in de wereld,
waar mensen besmet zijn met deze nieuwe ziekte
zich gesteund voelen en
zich in Uw hand weten.
Laten we bidden voor vertrouwen, onderlinge bemoediging en solidariteit.
Moge het zo zijn,
Amen