Goede God, Vader, Moeder van alle mensen. Wij danken U voor onze verbondenheid met U en met elkaar die wij in dit samenzijn mochten vieren. En wij vragen U openheid voor het anders zijn van anderen en de bescheidenheid van een mens die zijn eigen fouten kent; help ons oprecht te leven en niet voor de schone schijn, geef ons de taal die spreekt van hart tot hart, opdat uw Geest ons samenbrengt, vandaag en alle dagen. Amen