U gaf ons aarde, licht en water, zonder die drie elementen is er geen leven mogelijk. Als wij de aarde vervuilen, brengen wij het leven in gevaar. Als wij het licht belemmeren door luchtvervuiling, is dat een bedreiging voor alle menselijk leven, als wij het water vervuilen, worden mensen ziek. God onze Schepper: leer ons luisteren naar Jezus de levende: hij zei ons: wees goede aarde voor elkaar dan zul je leven, wees licht en warmte voor elkaar dan zul je vreugde vinden in je leven, wees levend water voor elkaar dan alleen zal de samenleving gezond zijn. Help ons die opdracht uit te voeren, dan zal Jezus waarlijk voortleven in ons midden. Amen