Op zaterdag 7 mei waren er opnieuw 2 vormselvieringen ditmaal in Denekamp waaronder jongeren uit Beuningen en Noord Deurningen en natuurlijk ook van de scholen in Denekamp. Voorafgaand was er nog een gesprek met de vormheer, vicaris generaal en hulpbisschop Hoogenboom.

Alle vormelingen van harte gefeliciteerd. Dat de kracht en de gaven van de goede Geest met jullie mee mag gaan door het leven.