Onder grote belangstelling, zowel vanuit de parochie als van buiten de parochie, is zondag 21 juni 2015 in de Nicolaaskerk te Denekamp het 25-jarig jubileum van diaken Jan Kerkhof Jonkman gevierd.

In een plechtige eucharistieviering ging bisschop Hoogenboom voor samen met vicaris R. Cornelissen, de pastores H. Jacobs, J. Huisman, H.Heuven, J. Kortstee en Th. Munsterhuis. Verder assisteerden diaken B. Huitink en pastoraal werkende N. Nijhuis. Ter gelegenheid van deze viering was een gelegenheidskoor van 80 personen uit de zeven locaties samengesteld. Bisschop Hoogenboom ging in zijn homilie in op de functie van diaken en het werk dat de jubilaris gedaan heeft. Aan het eind van de viering sprak namens de parochie Lumen Christi vicevoorzitter J. Mistrate Haarhuis. Hij memoreerde twee belangrijke aspecten in het diaken-zijn van de jubilaris. Namelijk zijn initiatief om voor ongedoopte kinderen die begraven zijn op katholieke kerkhoven een monumentje op te richten ter herinnering. En ten tweede de initiatieven om op het platteland homoseksualiteit bespreekbaar te maken.

Als geschenk ontving de jubilaris een tuinornament bestaande uit een ruw gevormde steen met stromend water. Voor zijn vrouw Elly waren er bloemen. Na afloop van de viering namen velen de gelegenheid te baat om hun gelukwensen aan te bieden en hem voor de toekomst alle goeds te wensen. Binnenkort hoopt hij 65 jaar te worden. Maar hij heeft te kennen gegeven nog wel beschikbaar te zijn voor aantal taken binnen de parochie Lumen Christi.

Dankwoord van pastor Jan Kerkhof Jonkman d.d. 26-06-2015