Op woensdag 2 februari vieren we Maria Lichtmis. Een bijzonder Mariafeest dat van oudsher in de kerk met veel kaarslicht aandacht kreeg. Aansluitend vond dan de Blasiuszegen plaats, in de volksmond de ‘blaasjes’-zegen. Maria Lichtmis staat in het teken van de opdracht van Jezus, door Maria, in de tempel. Zoals ieder joods jongetje moest Jezus aan God worden toegewijd. Het is van oorsprong een offerfeest dat wij in de huidige tijd gestalte geven door het zegenen van de diverse kaarsen die in de liturgieën gebruikt gaan worden Tot 2 jaar terug vond deze bijzondere viering plaats in de kapel van het klooster. Nu dat niet meer kan, is dit verplaatst naar onze eigen parochiekerk. Hoewel lastig, proberen we toch een beetje de sfeer van de kapel te evenaren door in elk geval het Mariabeeld uit de kloosterkapel tijdens deze viering een prominente plek vóór in de kerk te geven. We hopen er opnieuw een sfeervol geheel van te maken waar we u van harte voor uit nodigen. Deze Mariaviering op 2 februari begint om 19.00 uur. U kunt ook uw eigen kaars meebrengen voor de zegening. Aansluitend zal dan de Blasiuszegen gegeven worden aan hen die dat willen. Voorgangers zijn: diaken Jan Kerkhof Jonkman, Christa Bolscher en Clemens Loves. Het koor Stem en Klank zal de zang verzorgen. Mocht het aanvangstijdstip vanwege corona vervroegd moeten worden dan zullen we u daarover tijdig informeren