Lieve mensen,
We leven in een tijd waarin de verering van Maria iets schijnt te zijn uit het verleden, iets van onze voorouders, die haar veelvuldig aanriepen bij de problemen in hun leven en troost bij haar zochten. Veel van haar beeltenissen zijn verdwenen uit de moderne huiskamers en hebben plaats gemaakt voor Boeddhabeelden of andere snuisterijen. Veel ouderen zijn haar trouw gebleven en vinden nog altijd inspiratie in haar bijzondere leven. Zo staat zij ook nog altijd in onze woonkamer en hout ze een oogje in het zeil in mijn werkkamer, alsof zij me bij de les houdt. Maria van Nazareth, dat eenvoudige meisje uit Nazareth, zij is niet weg te denken uit ons geloofsleven. En ook al is zij verbannen uit de vaak modern en luxe ingerichte huiskamer, nog altijd is zij prominent aanwezig in ons glooiend, Twents coulisselandschap, waar zij te vinden is in een of ander kapelletje of kerk. En zeker is zij nog altijd aanwezig in de harten van vele gelovigen, ook hier in Lattrop en Breklenkamp. Vanavond scharen wij ons rond haar beeltenis om ons te laten inspireren en te voeden door haar geloof en haar godsvertrouwen.
Ook al heeft zij eeuwen geleden geleefd, haar geloof kan ons ook nu nog tot voorbeeld dienen. Daarom trekken nog altijd velen naar de diverse bedevaartsoorden om te ervaren dat de hemel nog altijd om ons geeft en ons ook in deze tijd van kerkverlating en verslapping van het geloof, niet in de steek laat.

Als we Maria voor ogen houden, dan komen we geen braaf, volgzaam doetje tegen, maar een vrouw die een duidelijke zending en opdracht van God mee krijgt, n.l. om zijn Liefde de wereld in te dragen in een kind, in een mens van vlees en bloed. En dat is geen simpele opgave, geen opdracht voor een volgzaam doetje. God uitnodigt haar uit om zijn meest geliefde mensenkind ooit, op de wereld te zetten, een kind dat vol is van zijn Geest. Dat is niet alleen mensenwerk, daar komt God zelf aan te pas, zo maakt de Evangelist Lucas ons duidelijk. Buiten de man om zendt Hij een engel rechtstreeks naar Maria met de vraag of zij aan zijn uitnodiging kan beantwoorden. En als er een engel aan te pas komt, dat moet je oppassen, zegt de Bijbel, dan is er iets bijzonders aan de hand. We zien dat vaker in de Bijbel bij de aankondiging van de geboorte van bijzondere mensen.

Wanneer Maria van de eerste schrik bij komt, aanhoort zij de boodschap, overweegt haar en beantwoordt deze positief. Zij laat geschieden wat God met haar leven van plan is. Niet in de zin van nederig dienstbaar zijn, van slaafse gehoorzaamheid, maar juist door haar bereidheid uit te spreken om van harte mee te werken met Gods plan voor mens en wereld. Opdat de wereld Zijn liefde en betrokkenheid zou doen kennen.
Daarbij heeft Hij zijn oog laten vallen op een sterke vrouw, die dat kind vol van Gods Liefde, het kind Jezus, te kunnen dragen, baren en groot te brengen. Zij draagt alles in zich om deze opdracht te kunnen vervullen. Een sterke, moedige vrouw, waarbij je kunt aankloppen met je eigen problemen, je onzekerheden, maar ook met jouw grote en kleine vreugden.

Met recht kan zij wedijveren met onze moderne, geëmancipeerde vrouwen, alsmede de mannen. Ook nu kan zij een inspiratiebron en rolmodel zijn voor de huidige mens, door coöperatief samen te werken met Gods plan om de wereld te maken tot een paradijs. Want ook al krijgen wij geen persoonlijk bezoek van een engel, ook wij worden door God uitgenodigd om Zijn liefde de wereld in te dragen en uit te laten groeien in een mens van vlees en bloed.

In deze periode waarin wij een diepe en donkere periode uit onze mensengeschiedenis herdenken, de Tweede Wereldoorlog, Oost-Europa in brand staat en zovelen huis en haard moeten verlaten omdat er geen toekomst voor hen is, de wereld en onze natuur ernstig bedreig worden door de klimaatcrisis, zijn er moedige mannen en vrouwen nodig om op Gods handreiking te aanvaarden om de wereld weer op te bouwen en te doordrenken met zijn liefde, trouw en positieve levenskracht. Dan kunnen machtigen van hun troon worden gestoten, rijken heengezonden worden met lege handen en de kleinsten en minsten onder ons recht worden gedaan, zoals Maria zong in het Magnificat.

In dat geloof en vertrouwen heeft Maria geleefd en is zij ons rolmodel geworden, een rolmodel waar nog altijd grote behoefte is onze huidige tijd. Moge zij ons, onze kinderen en kleinkinderen blijven inspireren opdat ook wij worden: mensen naar Gods hart, zijn geliefde mensendochters en -zonen.

Lattrop, 30 april 2022

Pastor Jan kerkhof Jonkman