De wereldwijde enquête onder jongeren die het Vaticaan online houdt, wordt in het Nederlands vertaald en komt donderdag 6 juli online via rkkerk.org/survey. Nederlandse jongeren kunnen dan de vragen lezen en beantwoorden in de eigen taal. De resultaten worden later toegevoegd aan de reacties uit de hele wereld op deze enquête over jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping.

Vragenlijst jongerensynode

Nederlandse vertaling wereldwijde enquête Vaticaan onder jongeren