Dit is editie nr. 256 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin leest u onder meer over de toewijding door paus Franciscus van Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van Maria op vrijdag 25 maart. Ook is de pastorale brief ‘Vluchtelingen mogen een beroep op ons doen’ van de Nederlandse bisschoppen opgenomen in deze Nieuwsbrief. En verder: kardinaal Eijk en mgr. Woorts namen afgelopen weekend deel aan de Stille Omgang, het Huis voor de Pelgrim organiseert twee reismogelijkheden naar Rome vanwege de heiligverklaring van Titus Brandsma en op 26 maart is in Vierakker de traditionele vesperviering bij gelegenheid van de sterfdag van de H. Ludger.

NAAR DE NIEUWSBRIEF