Een neomist is een een pas afgestudeerde priester die na zijn wijding op grootse wiize
werd ingehaald in het dorp Denekamp. Hij werd met een koets afgehaald bij hotel Dinkeloord waarna het hele Katholieke verenigingsleven de koets volgde tot bij de St. Nicolaaskerk. Deze gewoonte gebeurde reeds voor de Tweede Wereldoorlog en ook nog tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw.