Het oogstdankfeest in de H.Nicolaaskerk, kende dit jaar als thema:”Van donker naar licht“
Welke duisternis bedreigt onze vrijheid nu en welk licht gloort er aan de horizon.
Zonder de essentie van de oogst uit het oog te verliezen, heeft de werkgroep doorgeborduurd op een drietal herdenkingen in 2015, waarbij het “danken” ook zeker op zijn plaats is.
Het herdenken van ZEVENTIG jaar bevrijding.
Het ZESHONDERD jarig jubileum van het landgoed Singraven.
En VEERTIG jaar Heemkunde Denekamp
Deze drie items vormden samen met produkten van de aarde het Oogstdankfeest.