Lieve mensen,

Deze avond, deze nacht is een avond, een nacht van verhalen. Verhalen die ons vertellen hoe mensen in hun levensgeschiedenis weer nieuw licht hebben gezien en ervaren in duistere tijden en momenten van hun bestaan. Verhalen waarin wij het mysterie in de gang van donker naar licht uit het verleden opnieuw aan elkaar vertellen over het mysterie dat door de meest duistere tijden altijd weer het wonder van nieuw licht en nieuwe toekomst doorbreekt. Verhalen over duisternis die zich ook afspelen in onze dagen.
Dan bedoelen we niet de duisternis die na de dag over onze aarde valt, maar de duisternis in ons eigen bestaan. Uit chaos schept God een nieuwe wereld, zo hoorden wij uit de Eerste Lezing. Als God spreekt gebeurt er wat, komt er orde in de wanorde. Zo hoorden we in het tweede verhaal de uittocht van het Joodse volk, uit slavernij in Egypte, het volk dat droomde van bevrijding aan de andere kant van de Rietzee.


Hoeveel dromen in onze wereld niet van bevrijding, uittocht uit hun leven waarin ze onderdrukt, bedreigd en gehersenspoeld worden door machthebbers en dictators die hun een andere werkelijkheid voorspiegelen. We denken aan deze dagen in het bijzonder aan het volk in Oekraïne, wier vrijheid en levenspad naar een nieuwe toekomst wreed werd verstoord door een machtige autocraat die hen zijn wil wilde opleggen. Miljoenen vluchtelingen die hun dromen in duigen zagen vallen en geconfronteerd worden met plat gebombardeerde steden en vele onschuldige en dappere landgenoten wier bloed vloeide en hun leven verloren of opofferden voor hun land, hun grondrecht van vrijheid, hun leven, hun heilige grond.
Hoe velen zijn er nog altijd niet op uittocht, huis en haar achterlatend, op zoek naar veiligheid, toekomst en een menswaardig bestaan? Vechtend vanuit duisternis naar nieuw leven, een nieuwe toekomst. Zo worstelen nog velen vanuit de coronapandemie zich naar een nieuwe toekomst omdat zij nog vele restverschijnselen van de ziekte ondervinden, of failliet zijn gegaan met hun onderneming. Verkeren velen in duisternis omdat zij overvallen zijn door een ongeneeslijke ziekte.
Zij en wij allen mogen kracht, moed en vertrouwen putten uit de verhalen van deze avond, dat het leven sterker is dat de duisternis en de dood, dat God ook ons weer licht, leven en toekomst schenkt. Dat hij ook de zware steen van de duisternis en het doodse bestaan dat wij voelen, eens zal wegrollen. Dat is het wonder van de Paasmorgen dat ook de vrouwen hebben ervaren bij het lege graf. Ze troffen er het dode lichaam van Jezus niet meer aan. De achtergelaten zwachtels waarmee zijn lichaam omwonden was waren de getuigen dat God zijn Zoon Jezus ervan bevrijd had. Want bij God vindt het leven zijn voltooiing, een niet voor ons mensen te bevatten mysterie.
In het Paasverhaal openbaart zich aan ons het mysterie van het leven, het mysterie van de toekomst na onze dood, maar vooral ook het mysterie dat wij dat de mens telkens weer de kracht vindt opnieuw op te staan uit de duisternis in zijn bestaan.
Pasen is het mysterie van het nieuwe leven dat nog voor ons menselijk oog en verstand verborgen is, maar zich in het verborgene ophoudt. Pasen is weer overeind komen uit de puinhopen van je land, je stad, je leven en weer dromen en plannen maken voor een nieuw leven, een nieuwe toekomst. Pasen is, zoals mijn vader nadat hij zijn derde kind naar het kerkhof had gebracht, bij thuiskomst zijn oude boerenkiel weer aantrok en naar de stal ging om de wachtende koeien te melken. Pasen is weer de kracht vinden om op te staan uit het onmogelijke, je gedragen weten door een diepere kracht die je wenkt naar de toekomst. Een diepe levenservaring waar het beste all-inclusive Paasarrangement in een luxe hotel niet tegen op kan!
Lieve mensen,
Mogen wij allen deze dagen het alleluja zingen vanuit de vreugde dat ook ons leven gedragen wordt door een diepere, bevrijdende, leven gevende kracht. Dat wij ook elkaar bemoedigen met onze eigen levensverhalen en ervaringen! Zalig Pasen!

Ootmarsum, 16 april 2022,

Pastor Jan Kerkhof Jonkman