Hoera, hoera,
Koning Jezus komt er aan
laten we Hem begroeten
en helemaal vooraan gaan staan.
Geen koning op een vurig paard
of met een gouden kroon
maar een Koning op een ezel
heel rustig en gewoon.
Geen koning met een leger
die vecht, plundert of steelt
maar een Koning vol van Liefde
die rust en vrede geeft.
We mogen voor Hem juichen
en dansen in het rond
jubelen en zingen
Jezus, onze Koning komt.
Iedereen mag bij Hem horen
elk mens en ieder kind
jij bent Hem alles waard
je bent een Koningskind!