Aan deze Processie namen dit jaar 192 pelgrims deel nl. 124 met de bus,36 op de fiets, 7 op de racefiets en 25 op eigen gelegenheid. Van deze 192 pelgrims zijn er 13 gehuldigd vanwege een bedevaart jubileum, hiervan zijn er 8 afkomstig uit de Lumen Christi Parochie, nl. 25 jarig jubileum Hendrik Hulsmeijers, Tonnie Ten Hoopen, Truus Ten Hoopen-Eidhof en Suze Rikhof-Loman uit Denekamp en Marietje Niehof-Rikkink en Johan Niehof uit Lattrop-Breklenkamp. 40 jarig jubileum Lies Ribbert-Groeneveld uit Tilligte en Marietje Hulsmeijers-Niehof uit Denekamp
De Processie werd begeleid door het pastoraal team dat ook voorging in de vieringen: de pastoors Munsterhuis en Zeinstra en diaken Kerkhof-Jonkman, zaterdag versterkt met voormalig pastoor Jansen van de Pancratius Parochie Tubbergen (die Twente nog niet is vergeten).


De 36 fietsers (waaronder ook diaken Kerkhof-Jonkman) zijn een dag eerder op 27 augustus onder minder mooie weersomstandigheden, vanuit Denekamp en Geesteren vertrokken ,en in Vragender bij een landkruis werd een daar gemaakt kruis meegebracht naar Kevelaer, wat ook tijdens de kruisweg in het processie park werd meegedragen en op de terugweg weer in Vragender bij het landkruis werd achtergelaten. De racefietser zijn net als de bus pelgrims vrijdagmorgen in alle vroegte vertrokken.
De bus pelgrims s’ morgens tussen 6.30 en 7.00 uur vanuit verschillende lokale geloofsgemeenschappen met 2 bussen vertrokken richting Lievelde voor de koffie bij Erve Kots, een soort reünie van pelgrims. Na de koffie richting Kevelaer, hier rond 10.45 uur aangekomen vervolgens ging iedereen naar zijn of haar hotel. Om 13.00 uur plechtige intocht met vlaggen en vaandels dit onder begeleiding van het muziekkorps uit Langeveen, de intocht werd in de Basiliek afgesloten met een Eucharistieviering met muzikale ondersteuning van het zangkoor en muziekkorps uit Langeveen, waarna de huldiging plaatsvond . Om 15.30 uur opening van de kruisweg in de Forum Pax Christi-Kapel, waar diaken Kerkhof-Jonkman in een korte overweging sprak over de betekenis van het meegebrachte kruis , bij de grote kruisweg in het processie park gingen voor, pastoor Munsterhuis en diaken Kerkhof-Jonkman onder begeleiding van het muziekkorps uit Langeveen , en bij de kleine kruisweg in de Forum pax Christi Pastoor Zeinstra. S ’avonds 20.00 uur plechtig lof gevolgd door de lichtprocessie (onder ideale weersomstandigheden) rond de Genade Kapel deze lichtprocessie werd afgesloten met het Ave, Ave ,Ave Maria onder begeleiding van het muziekkorps . Zaterdagmorgen 8.30 Plechtige Eucharistieviering in de Basiliek, muzikaal ondersteund door de gezamenlijke koren van Langeveen en Noord-Deurningen en het muziekkorps . Na de viering werden de deelnemers van de fietsbedevaart onder een haag van de vaandels en vlaggen uitgezwaaid voor de terugtocht naar Twente. Om 11.00 uur Rozenkransgebed in de Biechtkapel, hier gingen voor de pastoors Munsterhuis, Zeinstra en Jansen.Na de middag 14.00 uur sluitingslof in de Basiliek, waarna om 16.30 weer uit Kevelaer vertrokken met de bus richting Twente. De deelnemers kunnen terugzien op een mooie processie die plaats vond onder ideale weersomstandigheden. Met dank aan de geestelijke leiders die voorgingen en het muziekkorps en zangkoren voor hun muzikale ondersteuning in de bijzondere, mooie, zinvolle en inspirerende vieringen.

Kevelaer 2015
Op de foto ziet u de pelgrims vanuit Lattrop met vlnr. S.Groeneveld, S.Teders, A.Peters, T.Olthof, A.Pegge, A.Weusthof, M.Lohuis, R.Niehof, G.Niehof, M.Niehof en J.Niehof.
Broedermeester Johan Niehof Lattrop-Breklenkamp