Gebed 28 september

God van liefde, U roept elke mens om zijn leven in liefde te delen met anderen, een mens alleen loopt verloren in de grote wereld, alleen samen met anderen kan hij geluk en vrede vinden. Toch gebeurt het dat mensen elkaar het leven zuur maken, dat oorlog en geweld teweegbrengen in plaats van vrede. Help ons trouw te zijn aan uw roeping door trouw te zijn aan elkaar. Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen

Gebed 22 februari 2021

Morgen gebed

God, ik dank u voor deze nieuwe dag. Ik dank U om het licht van de zon, omdat ik mag leven.
Om de nieuwe kansen die ik elke dag weer krijg. Ik dank U omdat U mijn Vader bent, omdat ik Uw kind mag zijn.
Om het werk dat ik heb en vandaag weer mag verrichten. Help mij vandaag bij alles wat ik doe. Dat ik mijn werk goed kan verrichten,
Dat ik de juiste woorden zeg, en de goede dingen doe. Behoed mij deze dag vooralles wat mij kan schaden. Maak mij deze dag gelukkig.
Ik bid ook voor alle mensen van wie ik houd. Bescherm ze, zegen ze en begeleid ze bij alles wat ze vandaag doen.
Amen