God onze Schepper

U gaf ons aarde, licht en water, zonder die drie elementen is er geen leven mogelijk. Als wij de aarde vervuilen, brengen wij het leven in gevaar. Als wij het licht belemmeren door luchtvervuiling, is dat een bedreiging voor alle menselijk leven, als wij het water...

Gebed 28 september

God van liefde, U roept elke mens om zijn leven in liefde te delen met anderen, een mens alleen loopt verloren in de grote wereld, alleen samen met anderen kan hij geluk en vrede vinden. Toch gebeurt het dat mensen elkaar het leven zuur maken, dat oorlog en geweld...

Gebed 22 februari 2021

Morgen gebed God, ik dank u voor deze nieuwe dag. Ik dank U om het licht van de zon, omdat ik mag leven. Om de nieuwe kansen die ik elke dag weer krijg. Ik dank U omdat U mijn Vader bent, omdat ik Uw kind mag zijn. Om het werk dat ik heb en vandaag weer mag...