Collecteren voor hulp aan Oekraïne

Collecteren voor hulp aan Oekraïne

De Nederlandse bisdommen vragen de parochies ook te collecteren voor hulp aan Oekraïne. De bisschoppen brengen hiervoor in deze Vastentijd allereerst de Bisschoppelijke Vastenactie onder de aandacht. Mgr. Van den Hout, bisschop-referent voor missie en...