Nieuwsbrief nr. 258 Aartsbisdom Utrecht

Dit is editie nr. 258 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin leest u onder meer over de Open Kloosterdag op 15 mei, een nieuwe video over Titus Brandsma, de aprileditie van bisdomblad ‘Op Tocht’ en over een activiteit in en rond...

Nieuwsbrief nr. 257 Aartsbisdom Utrecht

Dit is editie nr. 257 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin leest u onder meer over het publieksmagazine over Titus Brandsma dat eind maart is verschenen, de avond van de martelaren in Amsterdam (georganiseerd door Kerk in Nood), de...

Nieuwsbrief nr.256 Aartsbisdom Utrecht

Dit is editie nr. 256 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin leest u onder meer over de toewijding door paus Franciscus van Rusland en Oekraïne aan het Onbevlekt Hart van Maria op vrijdag 25 maart. Ook is de pastorale brief...

Nieuwsbrief Aartsbisdom nr. 253

Dit is de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. Hierin leest u onder meer over de toekenning aan kardinaal De Jong van de eretitel ‘Rechtvaardige onder de volkeren’ door het Holocaust-herinneringscentrum Yad Vashem te Jeruzalem. Ook in deze...

Nieuwsbrief 252 van het Aartsbisdom Utrecht

Hierin leest u onder meer over de oproep van paus Franciscus om vandaag te bidden voor vrede vanwege de grote internationale spanningen aan de grens van Oekraïne. Ook in deze Nieuwsbrief: het tweede interview met mgr. Hoogenboom over het synodale proces, een bijzonder...