Het parochiebestuur bestuurt de parochie voor zover het betreft het parochieel vermogen en  zorgt  voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie, met inachtneming van het kerkelijk recht en van hetgeen de bisschop hierover bepaalt.

Theo Munsterhuis

Theo Munsterhuis

Voorzitter

Niek Bekhuis

Niek Bekhuis

Vice voorzitter

Alex Boons

Alex Boons

Ambtelijk secretaris

Tonnie Diepenmaat

Tonnie Diepenmaat

Penningmeester