Elke locale gemeenschap heeft een locatieraad. Deze draagt de verantwoordeljkheid voor de goede gang van zaken rond de plaatselijke gemeenschap. Voor de vrijwilligers vormen de leden van de locatieraad het eerste aanspreekpunt. Het bestuur van de parochie Lumen Christi staat vanzelfsprekend in nauw contact met de zeven locatieraden.

Naast de locatieraad functioneert een pastoraatsgroep. Deze bestaat uit minimaal twee personen, die het “oog en oor” van de locale gemeenschap zijn. Het zijn mensen die de gemeenschap goed kennen. Daarom kunnen ze vragen en noden signaleren en deze vertalen naar het pastoraal team. Omdat de pastores hun aandacht over zeven locaties moeten verdelen, zijn zij wat dit betreft aangewezen op de pastoraatsgroepen. Deze hebben dus een belangrijke brugfunctie in de persoonlijke zorg aan parochianen. Ook in parochie Lumen Christi blijft pastorale nabijheid immers een prioriteit.

(Parochiestructuur in PDF-formaat)