Geloofsbelijdenis

Kruisteken In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen. Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden...