13e Zondag: Wie roept mij?

In deze periode moeten door onze jongeren veel keuzes worden gemaakt: naar welke middelbare school ga ik? Is de theoretische leerweg voor mij weggelegd, of de meer beroepsgerichte? Ga ik aan het werk met mijn diploma op zak of ga ik verder studeren. Moeilijke keuzes...

Naar een duurzame toekomst

Tijdens de plenaire vergadering van de Raad van Kerken op 15 juni stemden de vertegenwoordigers van de negentien lidkerken unaniem in met de nieuwe visienota. ‘Naar een duurzame toekomst’. De nota beoogt een bijdrage te leveren vanuit de kerken aan het publieke debat...

Nieuwsbrief 262 van het Aartsbisdom Utrecht

Dit is editie nr. 262 van de Nieuwsbrief ‘aartsbisdom.nu’ van het Aartsbisdom Utrecht. In deze Nieuwsbrief leest u onder meer over de vandaag gepubliceerde brief van kardinaal Eijk aan de katholieke gezinnen, de tour die het Wereldjongerendagenkruis dit najaar zal...

Openluchtviering Pinksteren

Elk jaar organiseert de parochie Lumen Christi een gezamenlijke viering bij één van de zeven locaties op de zaterdag vóór Pinksteren. In 2020 én 2021 zou Ootmarsum de plaats van handeling zijn. Maar toen kwam corona. Zaterdag 4 juni was het zo ver. Men koos het...

Avondwandeling Rossum

Werkgroep Meditatieve Wandelingen N.O.Twente Wandelen vanuit de H. Plechelmuskerk te Rossumnaar Sacha Kripa in ‘t Roderveld. Op woensdagavond 6 juli 2022 vindt er weer een (korte) avondwandeling plaats vanuit de H. Plechelmuskerk te Rossum naar Sacha Kripa om te...

Bericht van het Aartsbisdom

Aartsbisdom publiceert diocesaan synodeverslag Het Aartsbisdom Utrecht publiceert op vrijdag 3 juni het diocesane verslag van de raadpleging voor de Bisschoppensynode. Daarin staat wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat daarvan de...

H. Vormsel

Op zaterdag 7 mei waren er opnieuw 2 vormselvieringen ditmaal in Denekamp waaronder jongeren uit Beuningen en Noord Deurningen en natuurlijk ook van de scholen in Denekamp. Voorafgaand was er nog een gesprek met de vormheer, vicaris generaal en hulpbisschop...