Derde Zondag van Pasen: Geloven met ons hart

Soms hoor ik wel eens dat mensen, wier partner is overleden, hun overleden man of vrouw terugzien in hun dromen. Of zoals een weduwe mij eens vertelde, dat zij de nabijheid van haar man voelde in een plotselinge zachte, warme bries, toen zij op een avond buiten zat. Zelf maakte ik ooit mee toen ik het kind van een achternichtje doopte, dat ik mijn jong gestorven nicht, zag oplichten in haar dochter. Ze had hetzelfde gezicht, dezelfde stem, dezelfde glimlach, straalde dezelfde warmte uit. Ondanks het pijnlijk gemis van haar afwezigheid bij de doop van haar kleinkind, zag ik mijn nicht oplichten in haar dochter.
In haar kwam zij opnieuw tot leven zag ik haar voor de geest, en was zij er bij de doop helemaal bij, ondanks dat we allen de pijn voelden van de levenswonden van haar veel te vroeg overlijden. Voor ons was zij er helemaal bij, ook al konden we haar fysiek niet zien. Een verrijzeniservaring waarbij je gelooft dat iets goeds bij God nooit verloren gaat. Een ervaring met de worsteling van wat je ziet met je ogen en je verstand enerzijds en het zien en ervaren met jouw hart anderzijds. Want het hart is de symbolische plek van de ontmoeting met de ander, de ontmoeting met God. Zo stond mijn nicht weer op in mijn hart, zag ik haar oplichten in haar dochter als een levende werkelijkheid, doordat we de pijn en wonden van haar te vroege overlijden aanraakten.lees verder… Derde Zondag van Pasen: Geloven met ons hart

Voorjaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Congo op zaterdag 1 mei

Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan de democratische republiek Congo voor betere leeromstandigheden voor schoolkinderen
Actiedag in de Parochie Lumen Christi. De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk. Op zaterdag 1 mei a.s. kunt u uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren bij de kerken. De Sam’s vrijwilligers zijn dan van 10.00-12.00 uur aanwezig om de goederen -geheel coronaproof – in ontvangst te nemen. Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.
Geen onderwijs door armoede en conflicten De Democratische Republiek Congo (DRC), worstelt al jaren met de gevolgen van extreme armoede en continue oplaaiende conflicten. Hierdoor gaan 5,2 miljoen kinderen niet naar de basisschool. Het grootste deel van hen is meisje: 3 op de 10 meisjes gaan niet naar school. Gebrek aan geld om voor de school te betalen is de belangrijkste reden dat kinderen niet naar school gaan. Ze worden vaak thuisgehouden om op hun kleinere broertjes of zusjes te passen, voor het huishouden te zorgen of om op het land te werken. Ook als ouders ziek worden of overlijden, is het oudste kind vaak vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de rest van het gezin. Daarbij zijn de omstandigheden op de scholen (gebrek aan bankjes en sanitaire voorzieningen) ook een belangrijke reden om niet naar school te gaan of op school te blijven.
Duurzaam veilig naar de basisschool Omdat de slechte staat van de scholen en beperkte voorzieningen voor een groot deel debet aan het feit dat kinderen niet naar school wil Cordaid hulp bieden. Samen met de gemeenschappen in onder andere de stad Kananga, in de provincie Kasaï Centraal, zal de hulporganisatie in totaal 25 scholen en klaslokalen renoveren en worden waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd. Cordaid verwacht dat door de bouw van sanitaire voorzieningen en de rehabilitatie van klaslokalen de leeromgeving van kinderen duurzaam verbeterd.
Corona preventiekit Omdat we in tijden van COVID-19 leven, worden er ook materialen aangekocht om scholen te helpen met de preventie van COVID-19. Cordaid voorziet elke school van een kit met preventiemiddelen tegen infectie met Corona.

Projecten

Voor meer informatie over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die zij ondersteunen en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd kunt u terecht op www.samskledingactie.nl

Weggerolde steen

Thema van Paastijd en Lente 2021
Elke steen heeft zijn eigen geheim. Want onder elke steen di op de grond ligt zit leven! Kijk zelf maar eens….
Op de site werken we deze maand met het inspirerende beeld van die weggerolde steen. In beschilderde kiezels. In prentenboeken waarin muren worden afgebroken en waarin gooistenen bouwstenen worden. In filmpjes, voorleesverhalen en tips om te doen. Met een knipoog naar de eindstreep van corona.

Misschien kunnen we in de tussentijd elkaar helpen om de stenen die in de weg liggen voor elkaar weg te rollen. Je kunt heel mooie dingen doen met stenen!

Kijk verder op www.geloventhuis.nl

Roepingenzondag 25 april 2021: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’

Op zondag 25 april viert de R.-K. Kerk de 58e Wereldgebedsdag voor Roepingen. In zijn boodschap voor deze dag geeft paus Franciscus dit keer Sint Jozef als voorbeeld, die door God werd geroepen door middel van dromen. St. Jozef was niet beroemd en viel evenmin op. ‘En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bijzonders verwezenlijkt’, zegt de paus.
God kijkt naar het hart en in de heilige Jozef herkende Hij een vaderhart. ‘De Heer wil harten van vaders, harten van moeders vormen: open harten, die in staat zijn tot grote uitdagingen, edelmoedig in de zelfgave, meelevend in het troosten van angsten en vastberaden om de hoop te versterken,’ schrijft paus Franciscus.
Thema in Nederland
In Nederland is het thema voor Roepingenzondag dit jaar: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’. Wereldwijd wordt op deze dag in kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Vanwege de coronamaatregelen zal Roepingenzondag in Nederland ook dit jaar, net als in 2020, vooral online worden gevierd.
Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021

 

Fonds Priesteropleiding
Het Fonds Priesteropleiding heeft als doel ‘fondsen te werven om in het Aartsbisdom Utrecht de opleiding tot het priesterschap te stimuleren en kandidaten voor het priesterschap te ondersteunen en om de voortgezette vorming van de priesters te bevorderen.’ Ook het werk van de Roepingenraad wordt uit dit fonds gefinancierd. Behalve uw gebed wordt dus ook uw financiële bijdrage zeer op prijs gesteld:
IBAN NL64 ABNA 0810 4964 88, t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht te Utrecht.

GELOVEN IN CORONATIJD

Beste mensen,
In het KBO/PCOB-Magazine van april las ik een interview met Almatine Leene, theoloog des vaderlands. Een klein gedeelte daarvan wil ik U niet onthouden. Ze vermoedt, dat de coronatijd ons leven blijvend zal veranderen en ze merkt, dat mensen heel verschillend reageren. Sommigen ervaren het als een periode van rust, anderen juist van angst en eenzaamheid, weer anderen als een bijzondere tijd voor het gezin. Ze zegt : Ik hoop, dat we hierna het leven niet net zo druk en vol maken als het was. Verder zegt ze : Deze tijd spreekt gelovige kwaliteiten aan: moed houden, je overgeven aan een onzekere toekomst, zien wat echt belangrijk is en wat franje.
In de Bijbel zo zegt ze klinkt voortdurend de boodschap, dat er altijd een nieuw begin komt, ondanks alle moeilijkheden en zelfs ondanks de dood. De mensen in de Bijbel hadden geen idee hoe hun nieuwe begin eruit zou zien, zoals wij dat ook niet weten. Maar dat is waar we op mogen vertrouwen. Het kruis en de Opstanding van Christus zijn daarvan het hoogtepunt.
Het christelijk geloof zegt Almatine daagt ons steeds opnieuw uit : loslaten, je toevertrouwen. Corona laat zien, dat niet alles maakbaar is. Dat is lastig voor ons, ook voor mij hoor. Maar de vraag is durf je je leven in God’s hand te leggen ? Durf je geloven, dat God van je houdt en een plan heeft met de wereld en met jou ?

Voor u gelezen door Pastoor Theo H.P. Munsterhuis

Parochiebestuur – Wie is Gerdi Beuvink?

Oldenzaalse, 66 jaar, levenspartner van Jos, gepensioneerd onderwijzeres, gids op Huis Singraven, taalmaatje van zuster Maria Virgini, schildert vogels, geniet al wandelend van de Twentse natuur.
Ik kreeg het verzoek om als adviseur toe te treden tot het parochiebestuur van Lumen Christi om op termijn Anneke Eppink te vervangen. Daar zei ik niet meteen “ja” op; ook geen “nee” overigens. Ik kreeg royaal de tijd om er over na te
denken. De reden waarom ik na een poos positief reageerde was mijn wens om te helpen waar dat nodig is binnen Lumen Christi.
Ik ben zelf in 2004, toen ik in Denekamp woonde, hartelijk ontvangen door parochianen in gesprekken na een viering; door het Sint Nicolaaskoor, waar ik met erg veel plezier zing.
En door het pastoresteam; ik werd verwelkomd in de Werkgroep Vieringen en de Pastoraatsgroep Denekamp.
In goede harmonie, met inzet en ook met humor zal ik al doende leren om taken uit te voeren tot tevredenheid van anderen en tot voldoening van mijzelf.
Met een hartelijke groet en tot ziens in de parochie,

Gerdi

Pasen 2021

Lieve mensen

Wie van ons had kunnen denken dat wij dit jaar, voor de tweede keer, Pasen zouden moeten vieren in een Lockdown. Pasen zonder poaskearls, zonder vlöggelen, zonder drommen toeristen in de straten van ons stadje, volle terrassen met mensen die genieten van het aangename voorjaarszonnetje, zonder het paasvuur op de paasweide en na smeulende vuurtjes in Oost Nederland. Pasen in een bijna lege kerk en het paaslof met maar dertig mensen. Terwijl Pasen het feest der feesten is, zeker binnen onze volkstraditie in Noord Oost Twente. De meesten onder ons, zoals ik zelf, kennen de onderdrukking en de demping van het feestgevoel in de Tweede Wereldoorlog niet, hebben dat nog nooit meegemaakt. De corona heeft de rem op ons volle leven gezet, terwijl met Pasen juist alle remmen die ons leven beperken, benauwen, bedreigen, of ons het leven kunnen benemen, juist los moeten gaan. Het Verrijzenislicht van de paasmorgen zou ons juist weer hoop en perspectief moeten geven op een nieuw begin. Een nieuwe morgen, waarin het Licht, Gods Licht, ons weer doet opstaan om hoopvol op weg te gaan naar een nieuwe toekomst. Juist nu hunkert onze wereld naar dat perspectief, naar licht uit deze donkere coronatijd met vele slachtoffers, naar verlossing van een onzichtbaar klein virus, dat de gezondheid van miljoenen mensen en een groot deel van het maatschappelijk en persoonlijk leven, in haar greep had. Meer dan ooit is het verhaal van Pasen actueler geworden in onze tijd, terwijl velen het verhaal niet meer kennen, en voor wie Pasen is verworden tot extra vrije dagen, het bezoek aan pretparken of winkelboulevards.lees verder… Pasen 2021

Paaswake 2021

Lieve mensen

Wie van ons had kunnen denken dat wij dit jaar, voor de tweede keer, Pasen zouden moeten vieren in een Lockdown. Pasen zonder paasvuren, zonder paasgebruiken, zonder het bezoek van alle kinderen en kleinkinderen, Pasen in een bijna lege kerk. Terwijl het, het feest der feesten is, zeker binnen onze volkstraditie in Noord Oost Twente. De meesten onder ons, zoals ik zelf, kennen de onderdrukking en de demping van het feestgevoel in de Tweede Wereldoorlog niet, hebben dat nog nooit meegemaakt. De corona heeft de rem op ons volle leven gezet, terwijl met Pasen juist alle remmen die ons leven beperken, benauwen, bedreigen, of ons het leven kunnen benemen, juist los gaan. Ons juist verlossing, bevrijding brengen uit knellende, neerdrukkende, benauwende banden die ons zijn opgelegd, en weer hoop en perspectief geven op een nieuw begin. Een nieuwe paasmorgen, waarin het Licht, Gods Licht, ons weer doet opstaan om hoopvol op weg te gaan naar een nieuwe toekomst. Onze wereld hunkert naar dat perspectief. Onze wereld hunkert naar licht uit deze donkere coronatijd met vele slachtoffers, de crisis, waarin en onzichtbaar klein virus, de gezondheid van miljoenen mensen en een groot deel van het maatschappelijk en persoonlijk leven, in haar greep had en bedrukte. Weer dan ooit is het verhaal van Pasen actueler geworden in onze tijd, terwijl velen het verhaal niet meer kennen, en Pasen is verworden tot extra vrije dagen, het bezoek aan pretparken of winkelboulevards.lees verder… Paaswake 2021

Ariënsinstituut werft kandidaten voor nieuw studiejaar

Het Ariënsinstituut kijkt voorzichtig vooruit en wil plannen maken voor het nieuwe studiejaar. Het opleidingsinstituut van het Aartsbisdom Utrecht voor priesters, diakens, catecheten en diaconaal assistenten “heeft als voornemen om in september 2021 wederom te beginnen met een nieuw studiejaar,” schrijft rector Kuipers in een brief die deze week aan de leden van de pastorale teams in het aartsbisdom is gestuurd.

Lees hier verder 

Vierpasen.nl: uitleg bisschoppen bij Goede Week en Pasen

In de Goede Week (vanaf 28 maart) geven de bisschoppen op vierpasen.nl persoonlijk uitleg bij onderdelen van de Goede Week en Pasen. De opnames door katholiekleven.nl met de bisschoppen vonden plaats op 12, 15, 16 en 22 maart. De eerste video komt online op Palmzondag 28 maart. De bisschoppen vertellen in de video’s onder meer over de betekenis van Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen én de periode daarna. Ze nemen de kijkers zo mee op de weg die Jezus ging in de dagen voor en na Zijn Verrijzenis.

Lees hier meer

Paasfilmpjes voor kinderen

Het Paasverhaal uit www.kinderbijbelverhalen.nl in beeld  

De Goede Week en Pasen uitgelegd met lego

Pasen
Hoop Voor Vandaag
Pasen is vertolkt in deze film waar Jezus wordt gezien, door het oog van een kind. Sterven aan het kruis en opstanding en eeuwig leven en geloof komen hier aan de orde.
Te begrijpen als een kind!!

Deze film duurt 59 minuten

Pasen met de Zandtovenaar: Eerste Paasdag