Gebed 4 mei 2020

Bidden we vol vertrouwen tot God onze hemelse Vader, voor de overledenen. In het bijzonder op deze dag voor onze bevrijders en voor allen die hun leven in oorlogsgeweld gegeven of verloren hebben, dat zij thuis mogen zijn bij God; en dat wij dankbaar zijn en blijven...

Roepingenzondag 3 mei

Gebed om Roepingen Goede God, in Jezus Christus, uw Zoon, zien wij het gelaat van uw liefde. Hij heeft geroepen wie Hij wilde. Hij verzamelde de twaalf om Hem te vergezellen en om uitgezonden te worden tot het uiteinde van de aarde om het Evangelie te verkondigen en...

Gebed 1 mei 2020

God, onze Vader samen met Maria, onze Moeder die ons voorgaat in geloof en hoop, Bidden wij vandaag voor hen die een diep verdriet met zich meedragen. Een verdriet dat niet gehoord of gezien wordt, een verdriet waar geen woorden voor zijn. Al het verdriet dat in...

Gebed 30 april 2020

Gedenk de bron van je bestaan, de kracht waarvan je leeft, de hartslag die adem geeft, de letters van je Naam. Gedenk het Vuur dat in je brandt, je dorst naar leven voedt, het brood dat je voor honger hoedt, de uitgestoken hand. Gedenk de God die ongezien met je...

Gebed uit de orthodoxe kerk 29 april 2020

Heer onze God, Gij hebt het licht uit het duister doen voortkomen, Gij hebt ons versterkt door de slaap en ons doen ontwaken om Uw goedheid te verheerlijken. Maak ons tot kinderen van het licht en van de dag en deelgenoten aan de dingen die blijven. Wees ons nabij en...

28 april 2020

Heer onze God, wij willen u bidden voor de velen, die het moeilijk hebben in deze verwarrende tijd; mensen die bang zijn hoe het verder moet, bang voor het bestaan, bang voor ziekte en dood. We vragen U wees met hen, wees ook met allen die lijden aan het virus en neem...

27 april 2020

Goede God, op deze Koningsdag bidden wij voor onze koning en onze koningin, voor hun gezin en familie. Bescherm hen, geef hen kracht, inspiratie en vreugde om het koningschap zo gestalte te geven, zoals koningschap in Uw ogen zou moeten zijn; zich onder mensen...

Gebed 24 april

Behoed Jij ons, lieve God (tekst van een lied) Behoed en bewaar Jij ons, lieve God. Wijs Jij ons de goede wegen. Wil in de woestijn het manna zijn. Omgeef Jij ons met jouw zegen. Behoed en bewaar Jij ons, lieve God. Wees met ons in alle lijden. Wees warmte en licht,...

Gebed 23 april

uit Achter het monster, voor ieder die bang is gemaakt door Blof Achter de dagen Zonder zorgen Ligt heel argeloos verborgen Lange dagen, weken, maanden Zonder zekerheid of troost Al die seconden, uren, dagen Die aan je koppie blijven knagen Nachten wakker, dagen moe...

Gebed 22 april

Heer onze God, in uw Zoon Jezus hebt u laten zien , wat het betekent je leven geven voor je vrienden, dat is je totaal inzetten voor elkaar. We bidden U wees in deze tijd van corona met allen , die met meer dan volle inzet, zorg en aandacht verlenen aan hen die door...

Gebed 21 april

Dank U, Heer, voor al het mooie en goede het lijkt wel of ik dat nu in deze moeilijke tijd meer ervaar dan anders en zo zeggen andere mensen het ook. Dank U, voor de energie en creativiteit die mensen weten op te brengen om elkaar nabij te kunnen zijn, voor de zorg...

Gebed 20 april

HANDEN Gelukkig is de mens die tot het einde handen mag voelen die goed doen. De hand die met aandacht wast. De hand die met zorg aankleedt. De hand die met liefde kamt. De hand die met tact aanraakt. De hand die met het hart troost. Geen mens kan leven zonder die...