Nieuws van JOIN US

“Aandacht maakt alles mooi..!?” Onder deze paraplu vinden de activiteiten van de jongerenpastoraatsgroep JOIN US plaats. Aandacht geven aan wie, aan wat en vooral wanneer? Er is zoveel dat onze aandacht vraagt, niet waar? JOIN US hoopt als groep, en...

Jaarprogramma jongerenpastoraat 2019-2020

Jong Aartsbisdom heeft deze maand de jaarkalender voor 2019-2020 verstuurd naar de parochies. Hierop staan de activiteiten voor jongeren via het JPU (jongerenplatform Utrecht), de Tarcisiusdag voor misdienaars en de vormelingendagen van de vica riaten. Het JPU...

JOIN US op zoek naar sporen…

Op zaterdagmiddag 2 februari kwamen 8 jongeren met hun mobiele telefoon naar het parochiecentrum. We zouden gaan SPOORZOEKEN. We begonnen natuurlijk met warme chocolademelk en een stroopwafel en toen vertelde Ans over ‘Voetstappen in het zand.’ Een heel...

JOIN US met knieperkes op de kerstmarkt in Denekamp

Op zondagmiddag 16 december tussen 12. 00 u. en 17. 00 u. stonden constant 5 bakkers van JOIN US knieperkes te bakken. Het rook er heerlijk en het was gezellig. Daarom verkochten we, denk ik, ook alles. We hadden vrijdagavond bij Frank thuis al 40 zakjes met 5...

Jaarprogramma 2018-2019 Jongerenplatform aartsbisdom

Het Jongerenplatform Aartsbisdom Utrecht (JPU) organiseert activiteiten voor jongeren van het Aartsbisdom Utrecht tussen de 16 en 30 jaar. Het jaarprogramma voor het seizoen 2018-2019 is eind juni verschenen. Op de planning staan onder meer een kloosterweekend,...

Breek er eens uit !

Met z’n zevenendertigen uit Lumen Christi brachten we op 20 januari 2018 een bezoek aan het Gevangenismuseum in Veenhuizen. Om 10.00 uur precies vertrok de touringcar uit Denekamp en om 11.45 uur kwamen we aan. Onderweg was het (vooral achter) in de bus al snel...

Kniepertjes bakken

Op 17 december 2017 waren enkele leden ven JOIN US met hun begeleiders al vroeg in de weer om de stand op te bouwen op de kerstmarkt in Denekamp. We stonden in de Vledderstraat. Het was best koud maar de motivatie en het enthousiasme maakte ons warm Coen had bij de...

Nieuws van JOIN US

Als Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten weer in Nederland is, stijgt de spanning toch een beetje! Jonge kinderen worden soms onrustig. Jongeren zetten zich, al dan niet gedwongen in, om surprises te maken. Ouderen zien de gezelligheid al op zich af komen. Zo heeft...

JOIN US – LEEF JE UIT!

De openingsbijeenkomst van JOIN US Denekamp, JP Losser-New Spirit en JP4you2 Glanerbrug SAMEN op 22 september j.l. mag met 37 jongeren en 8 begeleiders uit de verschillende plaatsen een succes genoemd worden. Iedereen verzamelde zich bij de eigen kerk en vertrok op de...