Welkom op de nieuwspagina van de locatie Ootmarsum

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Musicalviering “Kom en volg mij na”

Zaterdag 20 oktober om 18:00 uur in R.K. kerk Ootmarsum

Job, een kleine jongen, ontmoet een engel die door God naar de aarde is gestuurd om de mensen te leren luisteren naar hun hart.
Job en de engel raken met elkaar in gesprek. In hun hart kunnen de mensen, als ze goed luisteren, de stem van God horen.
De engel vertelt Job over belangrijke mensen uit de bijbel, die ook de stem van God gehoord hebben.

Aan het einde van de musical mag iedereen in de kerk naar voren mag komen om Gods zegen persoonlijk te ontvangen.
Nieuwsgierig geworden? Kom luisteren en vier mee!
De musical is geschreven door Karel Tijhuis, zang en dans wordt verzorgd door het kinderkoor.
Voorganger is diaken Kerkhof Jonkman.

Voor deze viering zijn wij nog op zoek naar kinderen die mee willen zingen, dansen of een rol willen spelen.
Lijkt je dit leuk? Iedere donderdagavond van 18:30 tot 19:15 uur oefent het kinderkoor in de pastorie. Je mag altijd binnenlopen om een keer mee te doen!

Graag tot ziens

 

Mededelingen van de Locatieraad en Pastoraatsgroep

H.H. Simon en Judas viering

Zoals u al gelezen hebt willen we meer aandacht geven aan onze patroonheiligen Simon en Judas. Op zondag 28 oktober zal er daarom een feestelijke viering in onze kerk zijn waarvoor u allen bent uitgenodigd. Om onze betrokkenheid op elkaar en op onze geloofsgemeenschap te tonen zijn de koren: het dameskoor Stem en Klank, het Herenkoor, het Themakoor en het Kinderkoor bereid gevonden hieraan deel te nemen. Op dit moment vindt er overleg plaats over de invulling van de viering. Om elk koor recht te doen, is de afspraak gemaakt dat ieder uit het eigen repertoire een keuze maakt. Het belooft een zeer bijzondere viering te worden, afgestemd op onze ‘eigen heiligen’ en onze geloofsgemeenschap. Wij hopen dat u aanwezig kunt zijn om deze liturgie mee te vieren.

Na de viering is er gelegenheid voor een kort samenzijn achter in de kerk, onder het genot van een een kop koffie of thee.

Vrijwilligersavond op woensdag 10 oktober 2018

Nogmaals kondigen wij de jaarlijkse vrijwilligersavond aan voor alle vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. Deze zal worden gehouden op woensdag 10 oktober a.s.

Tot en met 5 oktober kunt u zich hiervoor aanmelden op het secretariaat, telefoon 0541-29 29 91. Aanmelden via de mail ootmarsum@lumenchristi.nl kan ook. Om een tipje van de sluier op te lichten: we blijven in Ootmarsum en het belooft een zeer interessante en leerzame avond te worden, met speciale aandacht voor bepaalde vrijwilligers. Uiteraard verloten we ook de Paaskaars onder de aanwezigen. Legt u deze avond nu vast in uw agenda. U wordt deze avond verwacht om 19.30 uur in Het Damast (naast de Welkoop) aan de Laagsestraat te Ootmarsum. Er is voldoende parkeergelegenheid.

U bent van harte uitgenodigd en hopen vele aanmeldingen te mogen ontvangen.

Voedselinzameling Lumen Christi

U kunt voedselwaren neerleggen, achter in onze kerk, rondom de weekendvieringen van 29/30 september. Maar het kan ook als het parochiecentrum op de morgens ervoor geopend is. (van 09.00 tot 11.00 uur, behalve dinsdag).

Op verzoek van de Voedselbank vragen we U, om met name om de volgende producten: blikken soep of groente, koffie/thee, rijst, pasta’s of wasmiddelen. Dank, namens het Diaconaal Beraad.

pastor Leo Ros en Henk Eertman

Een bijzondere viering – woensdagmiddag 3 oktober om 14.30 uur

Een bijzondere viering in oktober, woensdagmiddag 3 oktober om 14.30 uur

Aan alle parochianen van 80 jaar en ouder. Het Seniorenpastoraat verzorgt 2 keer per jaar een bijzondere viering, in mei en in oktober. Dat is inmiddels een mooie traditie geworden. Wij nodigen u dan ook van harte uit om samen met leeftijdgenoten in de- ze viering aanwezig te zijn. Met een aansprekend thema, mooie teksten en muziek hopen wij dat het een mooie viering zal worden. Op het parochiecentrum wacht u na afloop van de viering een kopje koffie of thee, met daarna een drankje. Let wel: u ontvangt géén persoonlijke uitnodiging thuis. Toch hopen we met deze uitnodiging veel mensen te bereiken. Van harte welkom op deze middag.

De werkgroep Seniorenpastoraat

Musical project!

Vind jij zingen leuk? Hou je van dansen? Doe mee met dit leuke project Wie: jongens en meisjes vanaf groep 3 Hoe vaak: 7 repetities Wanneer: vanaf 6 september, elke donder- dag Tijd: 18.30-19.15 uur Waar: de pastorie aan het kerkplein Uitvoering: zaterdag 20 oktober, 18.00 in de katholieke kerk.

Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met Karel Tijhuis via k.tijhuis@hetnet.nl Je bent van harte welkom!

Vrijwilligersavond op woensdag 10 oktober 2018

Reeds nu kondigen wij de jaarlijkse vrijwilligersavond aan voor alle vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap. Deze zal worden gehouden op woensdag 10 oktober a.s. Tot en met 5 oktober kunt u zich hiervoor aanmelden op het secretariaat, telefoon 0541-29 29 91.

Aanmelden via de mail ootmarsum@lumenchristi.nl kan ook. Om een tipje van de sluier op te lichten: we blijven in Ootmarsum en het belooft een zeer interessante en leerzame avond te worden, met speciale aandacht voor bepaalde vrijwilligers. In het volgende Preaksteulke meer hierover, maar legt u deze avond nu al vast in uw agenda. We hopen vele aanmeldingen te mogen ontvangen.

De locatieraad

Bezoekgroep nabestaanden

In onze parochie hebben we een bezoekgroep nabestaanden. Deze heeft zich tot taak gesteld om, als er behoefte is voor nabestaanden van een overledene ondersteuning te geven in die moeilijke tijd. Dit doen we door op verzoek langs te gaan voor een gesprek, maar vooral een luisterend oor te hebben voor de nabestaanden Soms kan er behoefte zijn met een buitenstaander te praten over het verdriet dat er is, omdat er soms geen ander is of omdat je niet altijd met je verdriet bij dezelfde mensen wilt aankloppen. Hebt U behoefte om met iemand te praten, dan kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat. Zij zorgen dan voor het verdere contact naar de bezoekgroep.

Mogelijkheid voor plaatsing van urnen met as in het columbarium in de kerk

Al vele jaren bestaat de mogelijkheid om de urn met as van uw dierbare overledene te plaatsen in het columbarium rechts vóór in de kerk. Meerdere families maken van deze mogelijkheid gebruik en er is nog voldoen- de ruimte oor het plaatsen van nog meer urnen. Uiteraard is het mogelijk dit columbarium zelf te betreden om nog eens een laatste eer aan de overledene te brengen. De kosten van het plaatsen van een urn zijn alleszins acceptabel. Voor een periode van 5 jaar bent u in totaal € 240 verschuldigd. (vergelijkt u deze kosten maar eens) Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u uw wensen daaromtrent kenbaar maken bij uw begrafenisondernemer. Hij of zij zal dit dan verder voor u regelen met het secretariaat van de H.H. Simon en Judas geloofsgemeenschap te Ootmarsum. Mocht u vóóraf informatie wensen dan kunt u contact opnemen met de heer B. van Benthem. (tel. 0541-29 29 91 van het parochiesecretariaat)

De locatieraad

Communie thuis

Wij maken u er op attent dat het mogelijk is om één keer in de maand de H. Communie thuis te ontvangen, indien u niet zelf naar de kerk kunt komen. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u zich melden bij het parochiesecretariaat tijdens openingsuren: tel 292991

De pastoraatsgroep

Vrijwilligers gezocht Steunpunt Mantelzorg Dinkelland

Vrijwilligerswerk bij het Steunpunt kan op verschillende manieren en tijden. Het houdt o.a. in: een kopje koffie drinken met degene die verzorgd wordt, een spelletje doen, mee wandelen enzovoort.
Wilt u vrijwilligers werk doen bij het Steunpunt? Wij houden zowel rekening met de wensen van onze cliënten maar minstens zo belangrijk zijn uw wensen. Ook al zou u alleen in uw eigen dorpskern of wijk iets willen doen is dat prima.

Wilt u als vrijwilliger een handje helpen of wilt u meer informatie over de hulpvragen? Neem contact op met telefoonnummer: 085-7731720 en vraag naar Gerda van de Velde of Edith Harmsen.

Mededelingen Pastoraatsgroep

Wij maken u attent op de volgende twee hulpmiddelen die in het parochie-centrum aanwezig zijn:

1. Een koffer Stervensbegeleiding in het parochiecentrum aanwezig die geleend kan worden. Dit is een koffer met inhoud die bedoeld is als hulp om te gebruiken bij een wake van een stervende of begeleiding van een ernstige zieke. De inhoud kan helpen om woorden of symbolen te vinden voor de situatie waarin wordt verkeerd. De koffer bevat kaarsjes, boekjes, bijbel, kruisbeeld, rozenkrans, een CD en een mapje met gebedjes. Deze koffer kan voor een bepaalde tijd geleend worden.

2. Ook is er een box Geloven thuis. Een doos met materialen om uw kind vertrouwd te laten raken met God en het geloof. Het bevat een kinder-bijbel, spelletjes, prentenboek, puzzel en een luister-CD. De inhoud van de box is geschikt voor kinderen van 1-5 jaar. Ouders kunnen samen met hun kind op speelse wijze het geloof dichter bij brengen. U kunt deze box op het parochiesecretariaat inzien en vervolgens zelf bestellen.

De pastoraatsgroep

Plaatsing van urnen met as vóór in de kerk

Er bestaat al sinds jaren de mogelijkheid een urn met as van een overledene te plaatsen in het columbarium rechts vóór in de kerk. Meerdere families maken van deze mogelijkheid gebruik en er is nog voldoende ruimte voor het plaatsen van nog meer urnen. Uiteraard is het mogelijk dit columbarium zelf te betreden om nogmaals een laatste eer aan de overledene te brengen. De kosten van het plaatsen van een urn zijn alleszins acceptabel. Voor een periode van 5 jaar bent u in totaal € 230 verschuldigd. (vergelijkt u deze kosten maar eens)

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u uw wensen daaromtrent kenbaar maken bij uw begrafenisondernemer. Hij of zij zal dit dan verder voor u regelen met het secretariaat van de H.H. Simon en Judas geloofsgemeenschap te Ootmarsum. Mocht u vóóraf informatie wensen dan kunt u kontact opnemen met de heer B. van Benthem (tel. 0541-29 29 91)

De locatieraad

Telefoonnummers Kosterteam

De kosters hebben in onderling overleg afgesproken dat er altijd één van hen bereikbaar is op één van de volgende (mobile) telefoonnummers.

Karin Diepenmaat  : 06-46 62 43 80

Bennie Sanders      : 06-54 38 33 79

Hans Rozendaal     : 06-51 17 39 56

In voorkomende gevallen kunt u derhalve rechtstreeks contact met hen opnemen.

De locatieraad.