Welkom op de nieuwspagina van de locatie Ootmarsum

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Activiteiten Ouderensoos Ootmarsum

In de maand maart hebben we twee soosmiddagen gehad. Op 8 maart heeft Harry Wolbers ons door schitterende foto’s de mooie na- tuur laten zien rondom Ootmarsum. 22 maart hebben we genoten van een gezellige paasmiddag met als thema “het voorjaar” . Door een gedicht , een voorjaarsverhaal en een voorjaarsquiz genoten we al voorzichtig van de komende lente met een drankje, hapje en heerlijke gesmeerde broodjes.

ACTIVITEITEN APRIL: 12 april houden we weer onze sjoelcompetitie. 26 april komt pedicure Joke Jacobs . Zij zal ons uitleg en voorlichting geven over het goed verzorgen van onze voeten en waar we attent op moeten zijn bij de voetverzorging. Heeft u zin in een gezellige of informatieve middag? Dan zou de soos iets voor u kunnen betekenen. Even weg van de dagelijkse zorgen of het alleen thuis zitten, maar met leeftijdgenoten samen koffie drinken, bijpraten, genieten van een film , gezelligheidsspelen of informatie over belangrijke dingen in het leven. Het sociale contact met elkaar staat voorop. U kunt vrijblijvend binnenlopen tijdens de soosmiddag in het parochiecentrum aan het kerkplein. We beginnen om 14.30 uur tot 16.30 uur en de kosten zijn € 5 per middag voor koffie/drankje en bijkomende kosten. We zien uw komst graag tegemoet .

Voor meer informatie kunt u Vera Voortman bellen tel. 0541291730.

Bidden voor het gewas en de vruchten der aarde

Drie avonden in het jaar komt de bevolking van Agelo en Ootmarsum tijdens de kruisdagen bijeen om te bidden voor een voorspoedige oogst. Traditiegetrouw vindt dit plaats op de maandag-, dinsdag- en woensdag- avond vóór Hemelvaartsdag bij het Landkruis aan de Zonnenbergweg in de Ageler Es. Dit jaar wordt er op 7 en 8 mei om 19.30 u. gebeden voor een goede oogst met medewerking van Lianne Geerdink en pastor L. Ros. Op 9 mei om 19.00 uur wordt een Woord- en Communieviering gehouden bij het Landkruis, i.p.v. in de kerk. Hier zal diaken J. Kerkhof Jonkman voorgaan. Mocht de weersgesteldheid een openluchtviering niet toelaten dan zal de viering alsnog in de kerk plaatsvinden.

We hopen velen van u dit jaar op 7, 8 en 9 mei te mogen begroeten.

Viering in de maand mei.

De werkgroep van het Seniorenpastoraat is bezig met de voorbereiding voor de speciale viering in de maand mei. Deze zal zijn op : Woensdagmiddag 16 mei om 14.30 uur in onze parochiekerk Alle parochianen van 80 jaar en ouder worden hiervoor binnenkort persoonlijk uitgenodigd. De viering heeft een thema dat iedereen zal aanspreken en er is deze keer speciale aandacht voor de muziek. De middag wordt op het parochiecentrum voortgezet met gezamenlijk koffiedrinken. En onder het genot van een drankje en een hapje kunt u elkaar ontmoeten . Maar ook als u alleen aan de viering in de kerk wilt deelnemen bent u van harte welkom. Wij hopen dat veel mensen aan deze middag zullen deelnemen. En mocht u vervoer nodig hebben dan wordt u van huis opgehaald en weer thuisgebracht. U bent van harte welkom!

De werkgroep Seniorenpastoraat

 

Communie thuis

Wij maken u er op attent dat het mogelijk is om één keer in de maand de H. Communie thuis te ontvangen, indien u niet zelf naar de kerk kunt komen. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u zich melden bij het parochiesecretariaat tijdens openingsuren: tel 292991

De pastoraatsgroep

Vrijwilligers gezocht Steunpunt Mantelzorg Dinkelland

Vrijwilligerswerk bij het Steunpunt kan op verschillende manieren en tijden. Het houdt o.a. in: een kopje koffie drinken met degene die verzorgd wordt, een spelletje doen, mee wandelen enzovoort.
Wilt u vrijwilligers werk doen bij het Steunpunt? Wij houden zowel rekening met de wensen van onze cliënten maar minstens zo belangrijk zijn uw wensen. Ook al zou u alleen in uw eigen dorpskern of wijk iets willen doen is dat prima.

Wilt u als vrijwilliger een handje helpen of wilt u meer informatie over de hulpvragen? Neem contact op met telefoonnummer: 085-7731720 en vraag naar Gerda van de Velde of Edith Harmsen.

Mededelingen Pastoraatsgroep

Wij maken u attent op de volgende twee hulpmiddelen die in het parochie-centrum aanwezig zijn:

1. Een koffer Stervensbegeleiding in het parochiecentrum aanwezig die geleend kan worden. Dit is een koffer met inhoud die bedoeld is als hulp om te gebruiken bij een wake van een stervende of begeleiding van een ernstige zieke. De inhoud kan helpen om woorden of symbolen te vinden voor de situatie waarin wordt verkeerd. De koffer bevat kaarsjes, boekjes, bijbel, kruisbeeld, rozenkrans, een CD en een mapje met gebedjes. Deze koffer kan voor een bepaalde tijd geleend worden.

2. Ook is er een box Geloven thuis. Een doos met materialen om uw kind vertrouwd te laten raken met God en het geloof. Het bevat een kinder-bijbel, spelletjes, prentenboek, puzzel en een luister-CD. De inhoud van de box is geschikt voor kinderen van 1-5 jaar. Ouders kunnen samen met hun kind op speelse wijze het geloof dichter bij brengen. U kunt deze box op het parochiesecretariaat inzien en vervolgens zelf bestellen.

De pastoraatsgroep

Plaatsing van urnen met as vóór in de kerk

Er bestaat al sinds jaren de mogelijkheid een urn met as van een overledene te plaatsen in het columbarium rechts vóór in de kerk. Meerdere families maken van deze mogelijkheid gebruik en er is nog voldoende ruimte voor het plaatsen van nog meer urnen. Uiteraard is het mogelijk dit columbarium zelf te betreden om nogmaals een laatste eer aan de overledene te brengen. De kosten van het plaatsen van een urn zijn alleszins acceptabel. Voor een periode van 5 jaar bent u in totaal € 230 verschuldigd. (vergelijkt u deze kosten maar eens)

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u uw wensen daaromtrent kenbaar maken bij uw begrafenisondernemer. Hij of zij zal dit dan verder voor u regelen met het secretariaat van de H.H. Simon en Judas geloofsgemeenschap te Ootmarsum. Mocht u vóóraf informatie wensen dan kunt u kontact opnemen met de heer B. van Benthem (tel. 0541-29 29 91)

De locatieraad

Telefoonnummers Kosterteam

De kosters hebben in onderling overleg afgesproken dat er altijd één van hen bereikbaar is op één van de volgende (mobile) telefoonnummers.

Karin Diepenmaat  : 06-46 62 43 80

Bennie Sanders      : 06-54 38 33 79

Hans Rozendaal     : 06-51 17 39 56

In voorkomende gevallen kunt u derhalve rechtstreeks contact met hen opnemen.

De locatieraad.