Welkom op de nieuwspagina van de locatie Ootmarsum

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Uitnodiging voor de parochianen van Lumen Christi

Sinds een aantal jaren vindt er in de vroege ochtend van 25 december om 6.00 uur een “nachtmis” plaats in de H.H. Simon en Judas kerk in Ootmarsum. Ook dit jaar zullen de pastores T. Munsterhuis en J. Kerkhof Jonkman beiden voorgaan in deze feestelijke eucharistieviering. U bent van harte welkom om in de sfeervol versierde kerk te komen vieren dat het kerstkind geboren is.
Na afloop van de nachtmis, wordt u achter in de kerk een kop koffie of thee aangeboden en is er gelegenheid elkaar een zalig kerstfeest te wensen.

 

Mariapassie

Zoals u ongetwijfeld al gelezen hebt zal op zaterdag 9 februari 2019, in onze kerk, de Mariapassie plaatsvinden. Het beloofd een zeer bijzondere uitvoering te worden. Er zijn zeer lovende recensies. Kaarten á €10 hier- voor, zijn vanaf 15 november te koop bij de VVV. Dus u kunt nu al kaarten kopen. Wellicht een goed idee voor een Sint of Kerstcadeau? Ook zal er na afloop van de vieringen op Kerstmis gelegenheid zijn om achter in de kerk kaartjes te kopen.

Communie thuis

Voor de parochianen die niet zelf naar de kerk kunnen komen, is er een mogelijkheid om de communie thuis te ontvangen. Indien u dat graag wilt, kunt u dat kenbaar maken op het parochiesecretariaat, tijdens de openingsuren. Dat is iedere morgen van 9.00- 11.00u, behalve dinsdagmorgen. Telefoon 292991.

Oproep voor de gezinsviering op kerstavond

Voor de gezinsviering op kerstavond om 17:00 uur zijn wij op zoek naar kinderen (groep 1 t/m 8) die deel willen nemen aan het kerstspel. Het thema van deze kerstviering is ‘Volkstelling’. Ook zijn wij op zoek naar kinderen die tijdens deze viering een stukje tekst willen voorlezen. We gaan oefenen op zaterdag 22 december, de exacte tijd wordt later bekend gemaakt. Lijkt je dit leuk, meld je dan aan bij de werkgroepsleden of mail naar: mariekestoolhuis@hotmail.com . Graag voor 16 december.

Werkgroep gezinsvieringen

Adventsconcert Harmonie Caecilia i.s.m. Kleinkoor Ootmarsum

Op zondag 16 december a.s. verzorgen de Harmonie Caecilia en het Kleinkoor Ootmarsum een mooi en sfeervol Adventsconcert in de R.K. kerk. Naast het gezamenlijke optreden zullen de harmonie en het koor ook afzonderlijk enkele muziekstukken uitvoeren. Werken die voorbij zullen komen zijn o.a. : The exodus Song, Cassiopeia en Schindler’s List (solo viool begeleid door de harmonie). Samen met het koor zullen Christmas Lullaby, Hallelujah en Mirweenter ( geschreven door Jan Wilbers) worden uitgevoerd. Kortom een mooi en divers concert met voor elk wat wils. Aanvang 15.00 uur. De toegang is gratis.

Harmonie Caecilia

Bezoek nabestaanden

In onze parochie hebben we een bezoekgroep nabestaanden. Deze heeft zich tot taak gesteld om, als er behoefte is voor nabestaanden van een overledene ondersteuning te geven in die moeilijke tijd. Dit doen we door op verzoek langs te gaan voor een gesprek, maar vooral een luisterend oor te hebben voor de nabestaanden. Soms kan er behoefte zijn met een buitenstaander te praten over het verdriet dat er is, omdat er soms geen ander is of omdat je niet altijd met je verdriet bij dezelfde mensen wilt aankloppen. Hebt U behoefte om met iemand te praten, dan kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat. Zij zorgen dan voor het verdere contact naar de bezoekgroep.

Bezoekgroep Nabestaanden

Bezoekgroep nabestaanden

In onze parochie hebben we een bezoekgroep nabestaanden. Deze heeft zich tot taak gesteld om, als er behoefte is voor nabestaanden van een overledene ondersteuning te geven in die moeilijke tijd. Dit doen we door op verzoek langs te gaan voor een gesprek, maar vooral een luisterend oor te hebben voor de nabestaanden Soms kan er behoefte zijn met een buitenstaander te praten over het verdriet dat er is, omdat er soms geen ander is of omdat je niet altijd met je verdriet bij dezelfde mensen wilt aankloppen. Hebt U behoefte om met iemand te praten, dan kunt U contact opnemen met het parochiesecretariaat. Zij zorgen dan voor het verdere contact naar de bezoekgroep.

Communie thuis

Wij maken u er op attent dat het mogelijk is om één keer in de maand de H. Communie thuis te ontvangen, indien u niet zelf naar de kerk kunt komen. Als u hier gebruik van wilt maken, kunt u zich melden bij het parochiesecretariaat tijdens openingsuren: tel 292991

De pastoraatsgroep

Vrijwilligers gezocht Steunpunt Mantelzorg Dinkelland

Vrijwilligerswerk bij het Steunpunt kan op verschillende manieren en tijden. Het houdt o.a. in: een kopje koffie drinken met degene die verzorgd wordt, een spelletje doen, mee wandelen enzovoort.
Wilt u vrijwilligers werk doen bij het Steunpunt? Wij houden zowel rekening met de wensen van onze cliënten maar minstens zo belangrijk zijn uw wensen. Ook al zou u alleen in uw eigen dorpskern of wijk iets willen doen is dat prima.

Wilt u als vrijwilliger een handje helpen of wilt u meer informatie over de hulpvragen? Neem contact op met telefoonnummer: 085-7731720 en vraag naar Gerda van de Velde of Edith Harmsen.

Mededelingen Pastoraatsgroep

Wij maken u attent op de volgende twee hulpmiddelen die in het parochie-centrum aanwezig zijn:

1. Een koffer Stervensbegeleiding in het parochiecentrum aanwezig die geleend kan worden. Dit is een koffer met inhoud die bedoeld is als hulp om te gebruiken bij een wake van een stervende of begeleiding van een ernstige zieke. De inhoud kan helpen om woorden of symbolen te vinden voor de situatie waarin wordt verkeerd. De koffer bevat kaarsjes, boekjes, bijbel, kruisbeeld, rozenkrans, een CD en een mapje met gebedjes. Deze koffer kan voor een bepaalde tijd geleend worden.

2. Ook is er een box Geloven thuis. Een doos met materialen om uw kind vertrouwd te laten raken met God en het geloof. Het bevat een kinder-bijbel, spelletjes, prentenboek, puzzel en een luister-CD. De inhoud van de box is geschikt voor kinderen van 1-5 jaar. Ouders kunnen samen met hun kind op speelse wijze het geloof dichter bij brengen. U kunt deze box op het parochiesecretariaat inzien en vervolgens zelf bestellen.

De pastoraatsgroep

Plaatsing van urnen met as vóór in de kerk

Er bestaat al sinds jaren de mogelijkheid een urn met as van een overledene te plaatsen in het columbarium rechts vóór in de kerk. Meerdere families maken van deze mogelijkheid gebruik en er is nog voldoende ruimte voor het plaatsen van nog meer urnen. Uiteraard is het mogelijk dit columbarium zelf te betreden om nogmaals een laatste eer aan de overledene te brengen. De kosten van het plaatsen van een urn zijn alleszins acceptabel. Voor een periode van 5 jaar bent u in totaal € 230 verschuldigd. (vergelijkt u deze kosten maar eens)

Mocht u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u uw wensen daaromtrent kenbaar maken bij uw begrafenisondernemer. Hij of zij zal dit dan verder voor u regelen met het secretariaat van de H.H. Simon en Judas geloofsgemeenschap te Ootmarsum. Mocht u vóóraf informatie wensen dan kunt u kontact opnemen met de heer B. van Benthem (tel. 0541-29 29 91)

De locatieraad

Telefoonnummers Kosterteam

De kosters hebben in onderling overleg afgesproken dat er altijd één van hen bereikbaar is op één van de volgende (mobile) telefoonnummers.

Karin Diepenmaat  : 06-46 62 43 80

Bennie Sanders      : 06-54 38 33 79

Hans Rozendaal     : 06-51 17 39 56

In voorkomende gevallen kunt u derhalve rechtstreeks contact met hen opnemen.

De locatieraad.