Welkom op de nieuwspagina van de locatie Beuningen

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Locatienieuws Beuningen- Aktie Kerkbijdrage

Net als voorgaande jaren houden we in onze geloofs/dorpsgemeenschap weer de jaarlijkse “Aktie Kerkbalans”. De actieperiode loopt van 15 januari tot en met 29 januari 2022.
Het thema in 2022 is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
De opzet van de kerkbalans is anders dan voorgaande jaren. We moeten rekening houden met de landelijke coronamaatregelen en daarom zal er zo min mogelijk persoonlijk contact zijn tussen de vrijwilliger/vrijwilligster en de parochiaan.
Vanaf eind januari kunt u de bekende enveloppe met invulformulier kerkbijdrage in uw brievenbus verwachten. De parochianen die in het verleden een automatisch incasso hebben afgegeven ontvangen deze enveloppe niet.
Wij vragen u om uw ingevulde formulier, gesloten in de retourenveloppe, het liefst zo spoedig mogelijk, maar vóór 7 februari te bezorgen in de brievenbus van de contactpersoon voor uw wijk of straat. De naam van deze persoon staat vermeld op de brief.
U mag ook de retourenveloppe inleveren in de brievenbus van de kerk, Beuningerstraat 75.
Mogen wij ook het komende jaar weer rekenen op uw financiële bijdrage.
Graag willen we hierbij nogmaals benadrukken dat de gelden binnen onze eigen locatie worden besteed.
Namens de locatieraad hartelijk dank voor uw medewerking en uw financiële steun.

De Locatieraad

Uitnodiging gezinsviering

Graag nodigen we jullie uit voor de eerste gezinsviering in het nieuwe jaar.
Op zaterdag 29 januari om 16.00 uur is er een viering met als thema: geloof, hoop en liefde.
Pastor van Vilsteren is de voorganger en het themakoor verzorgt de zang.
Als de maatregelen na de eerstvolgende persconferentie niet gewijzigd worden, geld een max. van 50 personen per viering. Kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend. Achter in de kerk op het infobord hangt een invulformulier om je op te geven.
We zien jullie graag.

Werkgroep gezinsviering

Coronaregels

De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een advies om afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft 1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen.

Registreren is niet meer nodig. Ook een coronatoegangsbewijs is niet nodig!

Aan iedereen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden, zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Ook handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD draagt hier allemaal aan bij.

Volkszang is weer toegestaan.
Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen indien men de 1,5 meter afstand kan handhaven en de regels van het RIVM zoals ventileren, etc. in stand houdt.

De communie kan weer met de hand worden uitgereikt, het hoestscherm blijft gehandhaafd.

Avondwake en uitvaart:
Bovengenoemde versoepelingen gelden vanzelfsprekend ook voor avondwakes en uitvaarten. Dit betekent dat er ook weer avondwakes en uitvaarten gehouden kunnen worden zonder beperking van het aantal gelovigen, mits de kerk voldoende geventileerd kan worden.

Kerk openen/sluiten

Onze kerk is elke dag geopend voor een bezoekje, gebed of een kaarsje op steken. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers.
Marietje IJland heeft vele jaren elke dag de kerk geopend en gesloten.
Zij heeft aangegeven hiermee te stoppen. We willen Marietje dan ook heel hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet.

Voor Marietje is er een opvolg(st)er gevonden. Frans en Marjan Dijkhuis zullen deze taak op zich nemen. Als achtervang (bijv. bij vakantie) neemt Bennie Oude Egbrink deze taak over.
We zijn blij met jullie inzet, zo kunnen we de dagelijkse openstelling van onze kerk mogelijk maken.

De locatieraad