Welkom op de nieuwspagina van de locatie Beuningen

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Zaterdag 1 april a.s. om 19.30 uur is er een Themaviering in Beuningen

We vieren dan Palmpasen. We denken dan aan de intocht van Jezus in Jeruzalem. Vele kinderen hebben een palmpaasstok gemaakt. Deze mogen jullie meenemen naar de kerk. De stok moet voorzien zijn van je naam. Aan het eind van de viering is er een palmpaasoptocht door de kerk. Tijdens deze viering gaan ook alle kinderen die op 11 juni de Eerste Heilige Communie doen zich voorstellen. Pastor Ingrid Schraven zal in deze viering voorgaan en het gezamenlijke koor zal de zang verzorgen. We nodigen iedereen dan ook graag uit voor deze viering.

Wij willen ook graag iedereen uitnodigen voor de viering van woord en gebed op donderdag 6 april a.s. om 13.45 uur. We vieren dan Witte Donderdag, op die dag ging Jezus voor het laatst met Zijn vrienden aan tafel. We hebben als thema gekozen “Vriendschap”. Wij laten tijdens de viering een mooie power point zien. Alle schoolkinderen gaan samen met de leerkrachten naar de kerk. Alle ouders, opa’s, oma’s en alle andere parochianen zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Werkgroep Themaviering

Vieringen Goede Week in Beuningen

Zaterdag 1 april is er een themaviering Palmpasen met een Palmpaasoptocht en presentatieviering communicantjes om 19.30 uur.
Donderdag 6 april om 13.45 uur Witte donderdagviering voor de schoolkinderen en andere belangstellenden.
Vrijdag 7 april Goede Vrijdagviering om 19.00 uur met eigentijdse teksten en liederen o.a. uit Jesus Christ Superstar.
Zondag 9 april 9.00 uur eucharistieviering Pasen
De viering van woensdag 5 april om 19.00 vervalt!

Locatienieuws Beuningen

Actie Kerkbalans
Eerst willen wij alle parochianen dank zeggen voor hun bijdrage in het
afgelopen jaar. Wij, als locatie, kunnen niet zonder uw bijdrage.
Net als voorgaande jaren houden we in onze geloofs/dorpsgemeenschap weer de jaarlijkse “Actie Kerkbalans”. De actieperiode loopt van 23 januari tot en met 19 februari 2023.
Het thema in 2023 is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
Vanaf eind januari kunt u de bekende enveloppe met invulformulier kerkbijdrage in uw brievenbus verwachten. De parochianen die in het verleden een machtiging hebben afgegeven ontvangen deze enveloppe niet.
Wij vragen u om het formulier in te vullen, waarbij automatisch incasso sterk onze voorkeur heeft. Het scheelt ons heel veel werk.
Het ingevulde formulier kunt u gesloten in de retourenveloppe, vóór 19 februari bezorgen in de brievenbus van de kerk, Beuningerstraat 75.
Mogen wij ook het komende jaar weer rekenen op uw financiële bijdrage.
Graag willen we hierbij nogmaals benadrukken dat de gelden binnen onze eigen locatie worden besteed. Namens de locatieraad hartelijk dank voor uw medewerking en uw financiële steun.

De Locatieraad Beuningen

Allerzielen – Beuningen

Op woensdag 2 november is het Allerzielen. Er is dan om 19.00 uur een communieviering. In deze viering zullen we al onze overleden dierbaren gedenken, maar speciaal de parochianen die sinds Allerzielen vorig jaar zijn overleden. Voor hen zal een kaars worden aangestoken in de viering.

Dit jaar zijn overleden: Gerard Olde Olthuis, Iet Ensink-ter Beek, Truus Nieuwhuis-Grote Beverborg, Johan Tijans en Sien Frielinck-Ulenkate. Evenals vorig jaar zullen we na de viering in processie naar het kerkhof gaan om het graf van onze overledenen te bezoeken. De graven zullen dan gezegend worden. Achter in de kerk zijn graflichtjes te koop.

Avondwake werkgroep

150 jaar bedevaart Kevelaer

In het jaar 2020, was het precies 150 jaar geleden dat de Broederschap Noord-Oost Twente voor het eerst naar Kevelaer ging. Door de corona pandemie kon de viering van dit jubileum toen niet doorgaan. De viering van deze bijzondere mijlpaal zal daarom tijdens de jaarlijkse bedevaart van dit jaar plaatsvinden. Deze bedevaart is op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus 2022. In het kader van de viering van ons 150-jarig jubileum zal vicaris Cornelissen bij onze bedevaart aansluiten en mee voor gaan in de vieringen. Verder worden de vieringen verzorgd door de pastores die de reis naar Kevelaer begeleiden. Dit jaar gaan onder ander mee: pastoor Munsterhuis en pastoraal medewerkster Christianne Saris. De muziekvereniging van Rossum zal dit jaar voor de muzikale begeleiding zorgen. Het dameskoor en het herenkoor van Vasse zullen de zang tijdens de vieringen verzorgen, waarbij ook leden uit het koor van Noord Deurningen zullen meezingen.

De intentie van de bedevaart is: ”HEMEL EN AARDE AANRAKEN”. We nodigen inwoners van Oost Twente en omgeving van harte uit om deel te nemen aan deze prachtige jubileum bedevaart. Dit wordt door de broederschap georganiseerd met de bus, met de fiets of wandelend. U kunt uiteraard ook op eigen gelegenheid gaan en in Kevelaer aansluiten.

Eén of twee dagen met de bus
Op vrijdag 26 augustus vertrekken bussen uit diverse parochies uit Oost Twente. De aankomst in Kevelaer is ongeveer 11.00 uur. Naast de tweedaagse bedevaart sluit een groep pelgrims uit Beuningen/De Lutte en omgeving op de vrijdag (één dag dus) bij onze bedevaart aan.

Met de fiets
De deelnemers aan de fietsprocessie vertrekken donderdagmorgen 25 augustus vanuit Geesteren en Denekamp. Verder gaat er een racefietstocht naar Kevelaer en wel op vrijdag 26 augustus om 6.00 uur vanuit Ootmarsum.

Wandelen naar Kevelaer
In 2018 jaar is er voor het eerst een groep wandelend naar Kevelaer gegaan. Inmiddels gaat deze groep nu voor de vierde keer op pad om zich op de vrijdag bij alle overige pelgrims uit Noord Oost Twente aan te sluiten. De afgelopen jaren bleek dit steeds een mooie en inspirerende wandelbedevaart. Men wil dinsdag 23 augustus vertrekken uit Twente en zich dan op vrijdag, de 26e aansluiten bij de overige Twentse pelgrims die per bus of met de fiets reizen. Uiteraard zijn meer wandelaars van harte welkom! (de terugreis zal per bus gaan).

Programma
De opening van de bedevaart voor alle pelgrims is om 13.00 uur. In processie trekken wij vanaf het politiebureau door de Hoofdstraat naar de Basiliek. Daar vindt de openingsviering plaats. Later in de middag volgt de kruisweg in het park en voor mensen die minder goed ter been zijn in de Pax Christi. ’s Avonds om 20.00 uur is er lof en vindt de lichtprocessie plaats. Op zaterdag 27 augustus is er onder meer ‘s morgens om 8.30 uur een plechtige hoogmis in de Basiliek. Tussen de vieringen door is er uiteraard tijd voor gezelligheid, elkaar ontmoeten en persoonlijke gesprekken. Dat is ook waar bedevaart om gaat.

Opgave bij de locaties

De Lutte
Informatie en opgave: 2 daagse Ria Vloothuis telefoon 06 22 04 48 22
1 dag: Ans van Langen telefoon 06 20 47 73 33

Denekamp
Voor specifieke informatie over deze fietsbedevaart of de wandelbedevaart kunt u zich vervoegen bij Ria Vloothuis of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06)

Noord Deurningen
Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie: Noord Deurningen: mevrouw A. Brunink. telefoon 0541 – 35 39 10 Of met één van de overige bestuursleden (voor specifieke informatie over de fietsbedevaart of de wandelbedevaart): Ria Vloothuis of Jos Bijen uit Weerselo (telefoon: 06 – 23 99 79 06)
De opgave moet binnen zijn uiterlijk op vrijdag 12 augustus a.s.

Tilligte
Indien u belangstelling heeft om dit jaar aan de bedevaart deel te nemen dan kunt u zich aanmelden bij de plaatselijke broedermeester, met opgave naam/adres/telefoonnummer. Wij vragen voor de deelname aan de fiets- of wandelbedevaart een bijdrage van € 10 per persoon voor te maken onkosten (boekje, offerkaars, verzekering, e.d.). De bijdrage in de kosten bedraagt voor buspelgrims € 30. Logies en overige verblijfskosten zijn hierbij niet inbegrepen. Voor algemene inlichtingen en/of opgave kunt u contact opnemen met de broedermeester van uw locatie: Tilligte mevrouw I. Pross telefoon 0541 – 22 13 58/06-13888148