Welkom op de nieuwspagina van de locatie Beuningen

Lees hier over het laatste nieuws van deze locatie

Zeer geslaagde oecumenische oogstdankdienst in De Lutte

De voorbereidingscommissie van de oecumenische oogstdankdienst van 3 september 2023 kijkt terug op een zeer geslaagde viering. De locatie, Erve Binkhorst aan de Lossersedijk in De Lutte, is van zichzelf al heel mooi en werd bovendien sfeervol versierd door de dames van Zij-Actief uit Beuningen, De Lutte en Losser. Ruim 300 mensen namen deel aan de viering in de open lucht, ze konden lekker in het zonnetje zitten. Het koor uit Beuningen onder leiding van Ursula Hesselink zong prachtig. Hartverwarmend was de bijdrage van de kinderen, die fruitspiesjes uitdeelden aan het einde van de viering. De overweging van ds. Hennie Marsman was inspirerend en is nog terug te lezen op de website van Lumen Christi. Pastor Ingrid Schraven verzorgde de gebeden en lichtte het collectedoel toe. De collecte, bestemd voor NCFS (taaislijmziekte), bracht het overweldigende bedrag van € 1.037,87 op.
Na afloop was er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een bekertje koffie en een boterham met gebakken ei. Dit werd verzorgd door de dames van Zij-Actief.
Onze dank gaat uit naar de fam. Sanderink voor hun gastvrijheid op Erve Binkhorst en naar alle vrijwilligers, zonder wiens inzet we niet zo’n mooie viering hadden kunnen houden.
Over twee jaar, op 7 september 2025 hopen LTO, Zij-Actief en de kerken van Losser, De Lutte en Beuningen weer een oecumenische oogstdankdienst te organiseren op een boerenerf.

Foto’s: Masja Floor

Oogstdankviering en herfstwandeling

Noteer alvast in je agenda! In het weekend van 7/8 oktober staat weer de oogstdankviering en de hieraan gekoppelde herfstwandeling gepland. De oogstdankviering zal op zaterdagavond 7 oktober om 19.30 uur plaatsvinden en de herfstwandeling op zondag 8 oktober.

Nadere informatie volgt.
Werkgroep oogstdankviering en organisatie herfstwandeling

Incasso kerkbijdrage

In april wordt jaarlijks de kerkbijdrage geïnd van de parochianen die hiervoor een machtiging hebben afgegeven. Echter door technische problemen is de kerkbijdrage dit jaar een aantal weken later geïncasseerd.

De locatieraad

Locatienieuws Beuningen

Actie Kerkbalans
Eerst willen wij alle parochianen dank zeggen voor hun bijdrage in het
afgelopen jaar. Wij, als locatie, kunnen niet zonder uw bijdrage.
Net als voorgaande jaren houden we in onze geloofs/dorpsgemeenschap weer de jaarlijkse “Actie Kerkbalans”. De actieperiode loopt van 23 januari tot en met 19 februari 2023.
Het thema in 2023 is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
Vanaf eind januari kunt u de bekende enveloppe met invulformulier kerkbijdrage in uw brievenbus verwachten. De parochianen die in het verleden een machtiging hebben afgegeven ontvangen deze enveloppe niet.
Wij vragen u om het formulier in te vullen, waarbij automatisch incasso sterk onze voorkeur heeft. Het scheelt ons heel veel werk.
Het ingevulde formulier kunt u gesloten in de retourenveloppe, vóór 19 februari bezorgen in de brievenbus van de kerk, Beuningerstraat 75.
Mogen wij ook het komende jaar weer rekenen op uw financiële bijdrage.
Graag willen we hierbij nogmaals benadrukken dat de gelden binnen onze eigen locatie worden besteed. Namens de locatieraad hartelijk dank voor uw medewerking en uw financiële steun.

De Locatieraad Beuningen

Allerzielen – Beuningen

Op woensdag 2 november is het Allerzielen. Er is dan om 19.00 uur een communieviering. In deze viering zullen we al onze overleden dierbaren gedenken, maar speciaal de parochianen die sinds Allerzielen vorig jaar zijn overleden. Voor hen zal een kaars worden aangestoken in de viering.

Dit jaar zijn overleden: Gerard Olde Olthuis, Iet Ensink-ter Beek, Truus Nieuwhuis-Grote Beverborg, Johan Tijans en Sien Frielinck-Ulenkate. Evenals vorig jaar zullen we na de viering in processie naar het kerkhof gaan om het graf van onze overledenen te bezoeken. De graven zullen dan gezegend worden. Achter in de kerk zijn graflichtjes te koop.

Avondwake werkgroep